Nättrabybanan 
Bild: naej.jpg
   
Nättraby - Alnaryd - Eringsboda Järnvägsaktiebolags historia. ÖSlJ-skrift nr 3
Förf: Welander, Lennart

Förlag: ÖSlJ Förlag, Karlskrona 1980
Bindning: Limmad, 178 sidor, Storlek: 143 * 207 mm
Ref: NAEJ, Ref-nr: 154, Ca-pris (ev begagnad): 75 kr.
 
{Beskrivning av Nättrabybanan, inkl bilder, data, skisser, kartor, profiler, lok- och vagnslistor.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem