Järnvägsdata 1 
Bild: jvgdata.jpg
   
SJK skriftserie nr 31
Förf: Nordling, Kjell

Förlag: SJK Förlag, Motala 1983
Bindning: Limmad, 344 sidor, Storlek: 147 * 210 mm
Ref: Jvgdata, Ref-nr: 665, Ca-pris (ev begagnad): 50 kr.
ISBN: 91-85098-31-0
 
{Data om samtliga järnvägsbanor i Sverige fram till årsskifter 1980 / 1981.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem