Småländska Järnvägar 
Bild: smal_jvg.jpg
   

Förf: Fjeld, Ulf, Gustafsson, Lars Erik, m.fl.

Förlag: Frank Stenvalls Förlag, Malmö 1972
Bindning: Limmad, 64 sidor, Storlek: 209 * 147 mm
Ref: Smål Jvg, Ref-nr: 147, Ca-pris (ev begagnad): 75 kr.
 
{Innehåller sju artiklar om småländska järnvägar, Ohs Bruks Jvg, Jönköping, HKJ, KMV & Vislanda.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem