Skogsbanan i Böda 
Bild: skogboda.jpg
   
Särtryck ur årsbok Öländsk Bygd. Årsbok
Förf: Lantz, Sune

Förlag: Öländsk Bygd, Öland 1967
Bindning: Limmad, 38 sidor, Storlek: 147 * 217 mm
Ref: SkogBöda, Ref-nr: 651, Ca-pris (ev begagnad): 20 kr.
 
{Artikel om bödabanan och dess tillkomst, samt några bilder.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem