Lelångenbanan 
Bild: lelangen.jpg
   
SJK skriftserie nr 40
Förf: Forsaeus, Svante

Förlag: SJK Förlag, Borås 1985
Bindning: Inbunden, 192 sidor, Storlek: 215 * 210 mm
Ref: Lelången, Ref-nr: 555, Ca-pris (ev begagnad): 145 kr.
ISBN: 91-85098-40-X
 
{Beskrivning av Lelångenbanan inklusive historik, stationsbilder, bangårdsritningar, karta och tekniska data om den rullande materielen.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem