Lennarts Järnvägsbilder 
Bild: lennarts.jpg
   
Vardagsbilder från sydsvenska smalspår fotograferade på 1940 - 1980-talen. ÖSJ L27
Förf: Petersson, Lennart

Förlag: Mf ÖSJ, Hässleholm 1999
Bindning: Inbunden, 136 sidor, Storlek: 170 * 250 mm
Ref: Lennarts, Ref-nr: 676, Ca-pris (ev begagnad): 220 kr.
ISBN: 91-87196-08-5
 
{Bildberättelse om livet utmed smalspårsjärnvägarna kring Växjö, med många sevärda bilder.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem