Mellan Härnösand och Sollefteå 
Bild: hdsj.jpg
   
En återblick över Hernösand - Sollefteå Jernvägs AB. OKBv skriftserie 3
Förf: Sten, Rolf

Förlag: Sällskapet OKB vänner, Hudiksvall 1994
Bindning: Limmad, 174 sidor, Storlek: 210 * 148 mm
Ref: HdSJ, Ref-nr: 283, Ca-pris (ev begagnad): 145 kr.
ISBN: 91-630-2783-6
 
{Beskrivning av banan från starten till förstatligandet, inklusive bangårdsplaner, vagn och lok data, samt vissa ritningar.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem