Järnvägen Borås - Ulricehamn - Jönköping 
Bild: buj.jpg
   
SJK skriftserie nr 50
Förf: Thulin, Bertil

Förlag: SJK Förlag, Kungälv 1990
Bindning: Inbunden, 252 sidor, Storlek: 214 * 210 mm
Ref: BUJ, Ref-nr: 663, Ca-pris (ev begagnad): 70 kr.
ISBN: 91-85098-64-7
 
{Fullödig beskrivning av byggandet, trafiken och rullande materiel, inklusive bilder, tekniska data och ritningar.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem