Svenska Ellok 
Bild: ellok.jpg
   
En bok om det svenska ellokets historia. SJK skriftserie nr 67
Förf: Nordin, Tore, Wretman, Lennart & Grundstedt, Ove

Förlag: SJK Förlag, Solna 1998
Bindning: Inbunden, 318 sidor, Storlek: 255 * 290 mm
Ref: Ellok, Ref-nr: 393, Ca-pris (ev begagnad): 430 kr.
ISBN: 91-85098-84-1
 
{Innehåller berättelse om ellokets utveckling, användning och loktyper, med bilder, tekniska data, ritningar och nummerlista.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem