Göteborg - Borås Jernväg 
Bild: gbj.jpg
   
SJK skriftserie nr 62
Förf: Thulin, Bertil, m.fl.

Förlag: SJK Förlag, Borås 1994
Bindning: Inbunden, 180 sidor, Storlek: 272 * 221 mm
Ref: GBJ, Ref-nr: 352, Ca-pris (ev begagnad): 200 kr.
ISBN: 91-85098-78-7
 
{Beskrivning av banan, stationer och rullande materiel, med bilder, stationsritningar, fordonsskisser, tekniska data och fordonslista.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem