Statens Järnvägar 1856-1906 
Bild: sj50ar4.jpg
   
Förvaltning och personal. SJ SJ 50:4
Förf: Welin, Gustaf , m.fl

Förlag: Centraltryckeriet, Stockholm 1906
Bindning: Limmad, 698 sidor, Storlek: 190 * 275 mm
Ref: SJ50år4, Ref-nr: 736, Ca-pris (ev begagnad): 200 kr.
 
{Taxeväsendet, biljetter,bokföring, Sveriges officiella statistik, restaurang- och hotellrörelsen, vagnfördelning, samtrafik, militära ändamål, reglementen, löner och pensionsväsendet.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem