Järn bryter bygd 
Bild: jarnbryt.jpg
   
Guidebok - Ekomuseum Bergslagen berättar i landskapet. Ekomuseum
Förf: Sörenson, Ulf & Backlund, Ann-Charlotte

Förlag: Rubicon Förlag, Uppsala 1986
Bindning: Limmad, 96 sidor, Storlek: 126 * 210 mm
Ref: Järnbryt, Ref-nr: 268, Ca-pris (ev begagnad): 20 kr.
ISBN: 91-7810-605-2
 
{Järnbrytningen i Bergslagen beskrivs med bilder och teckningar på järnhanteringen, samt berättelser om sevärdheter i trakten och karta.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem