Mälarbanan 
Bild: malarban.jpg
   
En av Sveriges viktigaste järnvägslinjer. BV
Förf: Banverket och MIAB

Förlag: Banverket, Västerås 1996
Bindning: Broschyr, 16 sidor, Storlek: 125 * 295 mm
Ref: Mälarban, Ref-nr: 234.
 
{Presentation av mälarbanans nya sträckning Kungsängen - Västerås - Örebro, inkl karta.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem