SPÅR 1992 
Bild: spar92.jpg
   
Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 7

Förlag: Frank Stenvalls Förlag, Trelleborg 1992
Bindning: Limmad, 72 sidor, Storlek: 165 * 245 mm
Ref: Spår 92, Ref-nr: 60, Ca-pris (ev begagnad): 110 kr.
 
{Torveldning av lok, Österås, Järnvägsbroar, Sparre namn på ånglok, Koncessionsbegreppet, m.m.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem