Ett stycke kanalhistoria 
Bild: falsterb.jpg
   
Småskriftserie nr 1
Förf: Lundström, Sven

Förlag: Föreningen Calluna, Malmö 1997
Bindning: Häftad, 36 sidor, Storlek: 148 * 209 mm
Ref: Falsterb, Ref-nr: 721, Ca-pris (ev begagnad): 50 kr.
ISBN: 91-630-5661-5
 
{Beskrivning av bygget av Falsterbo kanal i ord och bild, inkl karta och faktaruta.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem