Saltsjöbanan 
Bild: ssnj.jpg
   
SJK skriftserie nr 58
Förf: Landgren, Kenneth

Förlag: SJK Förlag, Eksjö 1993
Bindning: Inbunden, 128 sidor, Storlek: 274 * 220 mm
Ref: SSnJ, Ref-nr: 286, Ca-pris (ev begagnad): 135 kr.
ISBN: 91-85098-73-6
 
{Grundlig beskrivning av banan med dess rullande materiel och vissa tabeller.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem