Det kapillära bannätet 
Bild: kap_ban.jpg
   
Problembeskrivning, Rapport P 1996:6. BV
Förf: Banverket Planeringsavdelningen

Förlag: Banverket, Borlänge 1996
Bindning: Limmad, 43 sidor, Storlek: 210 * 297 mm
Ref: Kap ban, Ref-nr: 106, Ca-pris (ev begagnad): 50 kr.
 
{Beskrivning av infrastrukturen av järnvägsnätet inom hamnar, industrier, m.m.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem