Stationshuset Lund C 
Bild: stnlundc.jpg
   
Årsskrift 49
Förf: Sanderberg, Martin

Förlag: Gamla Lund, Lund 1967
Bindning: Limmad, 60 sidor, Storlek: 185 * 240 mm
Ref: StnLundC, Ref-nr: 649, Ca-pris (ev begagnad): 30 kr.
 
{Händelser kring stationshuset vid Lunds Central.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem