Enköping - Heby - Runhällens Järnväg 
Bild: ehrj.jpg
   
SJK skriftserie nr 55
Förf: Rundblad, Per

Förlag: SJK Förlag, Malung 1992
Bindning: Limmad, 80 sidor, Storlek: 147 * 210 mm
Ref: EHRJ, Ref-nr: 226, Ca-pris (ev begagnad): 120 kr.
ISBN: 91-85098-69-8
 
{Grundlig beskrivning av banan inklusive stationsbilder, bangårdsritningar, kartor och tekniska data om den rullande materielen.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem