Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg 
Bild: skogsban.jpg
   
Utgåva 2. SJK skriftserie nr 22
Förf: Mörling, Staffan

Förlag: SJK Förlag, Borås 1977
Bindning: Limmad, 192 sidor, Storlek: 147 * 210 mm
Ref: Skogsban, Ref-nr: 159, Ca-pris (ev begagnad): 40 kr.
ISBN: 91-85098-22-1
 
{Beskrivning av skogsbanan Lindfors - Bosjöns Järnväg, inkl bilder och skisser av rullande materiel.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem