SPÅR 1997 
Bild: spar97.jpg
   
Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 12

Förlag: Frank Stenvalls Förlag, Trelleborg 1997
Bindning: Limmad, 136 sidor, Storlek: 165 * 245 mm
Ref: Spår 97, Ref-nr: 55, Ca-pris (ev begagnad): 110 kr.
 
{Högfartsprov, Restaurangvagnar, 1900-talets trävagnar, Lokaltågsvagn C3a, Banmuseet, m.fl.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem