Skånsk Järnväg 
Bild: skanskjv.jpg
   
Årsbok 1989/90.
Förf: Holmgren, Yngve , Sandin, Gunnar, m.fl.

Förlag: Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad 1990
Bindning: Limmad, 253 sidor, Storlek: 170 * 210 mm
Ref: SkånskJv, Ref-nr: 52, Ca-pris (ev begagnad): 97 kr.
 
{Flera artiklar som behandlar, historia, bana, lok och vagnar, minnesbilder, stationer, framtiden och museibanor.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem