Sveriges Järnvägar 1984 
Bild: svjvg84.jpg
   
SOS
Förf: Byström, Jan & Eckardt, Sven

Förlag: Sveriges Offentliga Statistik, Katrineholm 1985
Bindning: Limmad, 34 sidor, Storlek: 164 * 242 mm
Ref: SvJvg84, Ref-nr: 343, Ca-pris (ev begagnad): 65 kr.
 
{Innehåller statistiska uppgifter för järnvägstransporter 1984.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
 

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem