Skendöd i Roslagen 
Bild: skendod.jpg
   
Roslagsbanan som statsägd järnväg i en tid av snabba förändringar.
Förf: Svallhammar, Stig

Förlag: Frank Stenvalls Förlag, Trelleborg 2002
Bindning: Inbunden, 288 sidor, Storlek: 215 * 302 mm
Ref: Skendöd, Ref-nr: 722, Ca-pris (ev begagnad): 395 kr.
ISBN: 91-7266-154-2
 
{Beskrivning av den smalspåriga 891 mm-s Roslagsbanan, inkl bilder, kartor, bangårdsritningar, fordonsritningar och nummerlista.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem