Järnvägskarta 
Bild: jvkart99.jpg
   
BV
Förf: Banverket

Förlag: Banverket, Stockholm 1999
Bindning: Kartblad, 12 sidor, Storlek: 186 * 244 mm
Ref: Jvkart99, Ref-nr: 556, Ca-pris (ev begagnad): 15 kr.
 
{Karta över samtliga järnvägar år 1999 i skala 1:1 700 000}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem