Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg 
Bild: lbj.jpg
   
Utgåva 1. SJK skriftserie nr 1
Förf: Mörling, Staffan

Förlag: SJK Förlag, Växjö 1963
Bindning: Limmad, 150 sidor, Storlek: 176 * 210 mm
Ref: LBJ, Ref-nr: 708, Ca-pris (ev begagnad): 150 kr.
 
{Beskrivning av skogsbanan Lindfors - Bosjöns Järnväg, inkl bilder och skisser av rullande materiel.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem