Svenska modelltåg skala 1:87 (H0) 
Bild: modellta.jpg
   
Utgåva 1
Förf: Heikefelt, Jan-Erik

Förlag: H-felt Förlag, Huddinge 1994
Bindning: Limmad, 88 sidor, Storlek: 149 * 205 mm
Ref: Modelltå, Ref-nr: 272, Ca-pris (ev begagnad): 120 kr.
ISBN: 91-630-2213-3
 
{Förteckning över samtliga H0-modeller av svenska modelltåg tillverkade mellan åren 1941-1993, med tekniska data.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem