Kristianstadsbanans lokstall i ┼hus 
Bild: lokstahu.jpg
   
Smňskrifter 24
Förf: Holmgren, Yngve

Förlag: S:ta Annas Gille, ┼hus 1993
Bindning: Hńftad, 8 sidor, Storlek: 148 * 210 mm
Ref: Lokst┼hu, Ref-nr: 810, Ca-pris (ev begagnad): 20 kr.
 
{Beskrivning av lokstallet i ┼hus med ritningsskiss och bilder.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem