Svartälvsbanan 
Bild: svartalv.jpg
   
Statens Enskilda Järnväg. SJK skriftserie nr 42
Förf: Sundström, Erik

Förlag: SJK Förlag, Malung 1985
Bindning: Limmad, 72 sidor, Storlek: 148 * 210 mm
Ref: Svartälv, Ref-nr: 610, Ca-pris (ev begagnad): 75 kr.
ISBN: 91-85098-42-6
 
{Grundlig beskrivning av SEJ inklusive stationsbilder, bangårdsritningar och tekniska data om den rullande materielen.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem