Spårvagnen "Lådan" i Carlscrona 
Bild: ladan.jpg
   

Förf: Ulvesjö, Åke

Förlag: Föreningen Gamla Carlscrona, Karlskrona 1980
Bindning: Limmad, 94 sidor, Storlek: 155 * 221 mm
Ref: Lådan, Ref-nr: 225, Ca-pris (ev begagnad): 75 kr.
 
{Bilder och berättelser om händelser som inträffat vid spårvägen i Karlskrona, inklusive vissa spårvagnsdata.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem