Västerås-modulen 
Bild: mj_modul.jpg
   
Specifikation av en standard för Svenska MJ-moduler för spårvidd H0.
Förf: Dagermark, Hans

Förlag: ?, Västerås 1991
Bindning: Mapp, 30 sidor, Storlek: 210 * 297 mm
Ref: MJ-modul, Ref-nr: 442.
 
{Innehåller standardspecifikation för MJ-moduler i skala 1:87 med basstandard, villkorliga krav och rekommendationer.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem