SPÅR 1991 
Bild: spar91.jpg
   
Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 6

Förlag: Frank Stenvalls Förlag, Malmö 1991
Bindning: Limmad, 128 sidor, Storlek: 165 * 245 mm
Ref: Spår 91, Ref-nr: 61, Ca-pris (ev begagnad): 110 kr.
 
{TGOJ turbinlok, Landstingens järnvägar, Helsingborgs bangård, Byggande Katrineholm - Norrköping, Nohab-s rysslok, Militärens inlandsbana, m.m.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem