Locomotives of the world 
Bild: locworld.jpg
   
A superb globe-trotting guide to locomotives - from the 1950-s to the present day. Illustrated encyclopedia
Förf: Garrat, Colin

Förlag: Hermes House, Hongkong 2000
Bindning: Limmad, 128 sidor, Storlek: 167 * 220 mm
Ref: LocWorld, Ref-nr: 595, Ca-pris (ev begagnad): 25 kr.
ISBN: 1-84038-795-5
 
{Innehåller beskrivning av hela världens mest fantastiska passagerar och godståg, inkl vissa tekniska lokdata.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem