Everyday English for Railwaymen 
Bild: english.jpg
   
with a small railway dictionary.
Förf: Kärrlander, S & Agardh-Twetman, T

Förlag: Kungl. Järnvägsstyrelsen, Stockholm 1956
Bindning: Inbunden, 226 sidor, Storlek: 154 * 211 mm
Ref: English, Ref-nr: 730, Ca-pris (ev begagnad): 70 kr.
 
{Kursbok i engelska språket med lexikon för enegelska järnvägstermer.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem