Loktillverkningen vid Sala Maskinfabriks AB 
Bild: lok_sala.jpg
   
Åren 1932 - 1953. SJK småbaneavd
Förf: Ericson, Jan

Förlag: SJK Småbaneavdelning, Jönköping 2002
Bindning: Limmad, 96 sidor, Storlek: 211 * 209 mm
Ref: Lok-Sala, Ref-nr: 739, Ca-pris (ev begagnad): 110 kr.
ISBN: 91-85098-96-5
 
{Beskrivning av samtliga 82 st 600 mm-lok som tillverkats vid Sala Maskinfabriks AB under åren 1932 - 1953.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem