Dellenbanan 
Bild: dellenba.jpg
   
Järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall. Historisk inventering. Förslag till bevarandeplan. Rapport 1998:18
Förf: Gustafson, Gunvor

Förlag: Länsmuseet Gävleborg, Sandviken 1998
Bindning: Limmad, 128 sidor, Storlek: 210 * 295 mm
Ref: Dellenba, Ref-nr: 616, Ca-pris (ev begagnad): 165 kr.
ISBN: 91-86244-68-X
 
{Beskrivning av bansträckning och byggnader med foton, kartor och bangårdsritningar.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem

 

 
   
 

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson,