Svenska Elmotorvagnar 
Bild: svelmoto.jpg
   
Elektriska motorvagnar konstruerade och byggda i Sverige. SJK skriftserie nr 76
Förf: Nordin, Tore

Förlag: SJK Förlag, Kristianstad 2003
Bindning: Inbunden, 232 sidor, Storlek: 255 * 290 mm
Ref: SvElmoto, Ref-nr: 770, Ca-pris (ev begagnad): 395 kr.
ISBN: 91-85098-97-3
 
{Innehåller berättelse om elmotorvagnarnas utveckling, användning och typer, med bilder, tekniska data, ritningar och nummerlista.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem