Lokomotivet, dess konstruktion och verkningssätt 
Bild: lokomot.jpg
   
Handbok på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Handbok
Förf: Lundberg, Axel

Förlag: Wilhelm Billes, Stockholm 1902
Bindning: Linneband, 328 sidor, Storlek: 142 * 214 mm
Ref: Lokomot, Ref-nr: 636, Ca-pris (ev begagnad): 60 kr.
 
{Beskrivning av ånglokets delar och funktion, inklusive data, bilder, ritningar och loklista.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem