Modell Hobby 1962 
Bild: hobby_62.jpg
   
Hobby 1962:1,3
Förf: Jangö, Jan, m.fl.

Förlag: Förlagspress AB, Stockholm 1962
Bindning: Tidskrift, 60 sidor, Storlek: 210 * 297 mm
Ref: Hobby-62, Ref-nr: 511, Ca-pris (ev begagnad): 5 kr.
 
{Innehåller artiklar om nyheter och reportage, bl.a. två artiklar om ÖSlJ samt jämförelse mellan Adler och Prins August.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem