Modell Hobby 1963 
Bild: hobby_63.jpg
   
Hobby 1963:4
Förf: Jangö, Jan, m.fl.

Förlag: Förlagspress AB, Stockholm 1963
Bindning: Tidskrift, 30 sidor, Storlek: 210 * 297 mm
Ref: Hobby-63, Ref-nr: 512, Ca-pris (ev begagnad): 3 kr.
 
{Innehåller artiklar om nyheter och reportage, bl.a. om TGOJ turbinlok.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem