Gammelstad - Karlsvikshyttans Järnväg 
Bild: gkj.jpg
   
SJK skriftserie nr 32
Förf: Persson, E Bertil

Förlag: SJK Förlag, Borås 1982
Bindning: Limmad, 95 sidor, Storlek: 148 * 210 mm
Ref: GKJ, Ref-nr: 312, Ca-pris (ev begagnad): 65 kr.
ISBN: 91-85098-32-9
 
{Beskrivning av banan med stationsskisser, bilder och tekniska data.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem