Järnvägen till Ronehamn 
Bild: ronehamn.jpg
   
Spekulationer från början till slut. SJK skriftserie nr 74
Förf: Ragnar, Martin & Hardings, Eje

Förlag: SJK Förlag, Jönköping 2002
Bindning: Inbunden, 120 sidor, Storlek: 214 * 211 mm
Ref: Ronehamn, Ref-nr: 738, Ca-pris (ev begagnad): 240 kr.
ISBN: 91-85098-93-0
 
{Beskrivning av Ronehamn, sockerkonkurrens, banan, ekonomi,stationerna och rullande materiel, inlusive bilder, skisser och tekniska data.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem