Renare, modernare och tryggare tunnelbana 
Bild: sl_utbyg.jpg
   
Några av våra satsningar under 90-talet. SL
Förf: SL

Förlag: SL, Stockholm 1998
Bindning: Häftad, 8 sidor, Storlek: 210 * 297 mm
Ref: SL-utbyg, Ref-nr: 504.
 
{Beskrivning av SL satsningar på utbyggnad av kommunikationer i och kring Stockholm med kostnadsuppskattningar.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem