Södra Stambanan, delen Mantorp - Gripenberg 
Bild: ssb_nymg.jpg
   
Information om det fortsatta utredningsarbetet. BV
Förf: Banverket Östra Regionen

Förlag: Banverket, Sundbyberg 1997
Bindning: Broschyr, 6 sidor, Storlek: 210 * 297 mm
Ref: SSB nyMG, Ref-nr: 238.
 
{Presentation av utredningsförslag för södra stambanans sträckningar, delen Mantorp - Gripenberg, inklusive karta.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem