Perler på et spor 
Bild: perlerno.jpg
   
En reise i Jerbanens kulturminner.
Förf: Holös, Björn & Skaug Höymork, Reidar

Förlag: Jernbaneverket, Oslo 1997
Bindning: Häftad, 48 sidor, Storlek: 210 * 297 mm
Ref: PerlerNo, Ref-nr: 774.
 
{Beskriver i berättande ton järnvägarna i Norge med bana, stationer, broar, tunnlar och järnvägsmuseer.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem