Return to SJ table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Norra stambanorna The main northern lines

Av Rolf Sten


Norra stambanan består av ett antal stambanor som är byggda under olika tider. Vad de olika stambanorna benämns och vilken sträcka som dom avser är under ständig diskussion.
I det följande kommer följande historiska begrepp att användas:

    
Norra stambanan avser sträckan Stockholm - Storvik. Bandelarna 150, 163, 165
    

   Stambanan genom Norrland
avser sträckorna Storvik - Ånge, Bräcke - Sollefteå inklusive Norrländska tvärbanan Torpshammar - Storlien. Bandelarna 167, 168, 169, 171, 020, 022 samt 109, 114
    

   Stambanan genom övre Norrland
avser sträckan Långsele - Boden. Bandelarna: 024, 026, 028, 030, 032, 034, 036.

Snabbfakta (facts )
Make your choice and click at the yellow arrow

Norra Stambanan Stockholm - Uppsala - Storvik
Norra Stambanan Stockholm - Uppsala - Storvik (2004-12-12)

tambanan genom Norrland Storvik - Ånge
Stambanan genom Norrland Storvik - Ånge (2018-02-23)

Norrländska tvärbanan Torpshammar - Ånge - Östersund - Storlien

Norrländska tvärbanan Torpshammar - Ånge - Östersund - Storlien (2004-12-12)

Stambanan genom Norrland Bräcke - Långsele - Sollefteå

Stambanan genom Norrland Bräcke - Långsele - Sollefteå (2004-12-12)

tambanan genom övre Norrland Långsele - Boden
Stambanan genom övre Norrland Lågsele - Boden (2004-12-12)

Tidtabell
Tidtabell 1930 Ånge - Stockholm - Ånge (Timetable year 1930) (2001-10-02)

Tidtabell
Tidtabell 1930 Storlien - Ånge - Storlien (Timetable year 1930) (2001-10-02)

Tidtabell

Tidtabell 1930 Boden - Ånge - Boden (Timetable year 1930) (2001-10-02)

Tidtabell

Banprofil Stockholm - Krylbo (Line gradient ) (2004-12-12)

Tidtabell

Banprofil (Mjölby) - Krylbo - Bollnäs (Line gradient ) (2004-12-12)

Tidtabell

Banprofil Bollnäs - Långsele - Sollefteå (Line gradient ) (2004-12-12)

Tidtabell

Banprofil Långsele - Bastuträsk (Line gradient ) (2004-12-12)

Tidtabell

Banprofil Bastuträsk - Boden - (Morjärv) (Line gradient ) (2004-12-12)

Tidtabell
Banprofil (Sundsvall) - Torpshammar - Storlien - (Trondheim) (2004-12-12)

Observera att nedanstående karta är klickbar!
Stambanan genom Norrland. Storvik - Ånge, Bräcke - Långsele - Sollefteå Norrländska tvärbanan. Torpshammar - Ånge - Bräcke - Östersund - Storlien Stambanan genom övre Norrland. Långsele - Boden Norra stambanan. Stockholm - Storvik SJ, Statens Järnvägar. Norra stambananorna. The main northern lines.
Ovanstående karta visar de norra stambanorna: Originalkartan kommer från SJ:s 50-års skrift 1856-1906
Mörkblå = Norra stambanan
Ljusgrön = Stambanan genom norrland. Bandelarna Storvik - Ånge samt Bräcke - Sollefteå 
Mörkgrön = Stambanan genom Norrland bandelen Torpshammar - riksgränsen (Norrländska tvärbanan). 
Ljusblå = Stambanan genom övre Norrland 


Åter till sidans början. Return
 
Nästa sida Next page

Return to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Statens Järnvägar "innehåll"

© Rolf Sten
sj_norra_stamb.html senast uppdaterad 2020-02-06