HOME
INDEX

171     Ljusdal - Ånge

FÖREGÅENDE
LISTA
(Ljusdal) - Ovansjö - (Ånge)
NÄSTA


Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringLs (Ljusdal) h 380,259 131 1880-09-15 stn; ansl statsbanan Ljusdal–Hudiksvall; FS
Tl Tallåsen v 387,211 157 1885-11-01 stn, † P 1968-05-12, † 1977-01-01; IS
  Edefors   390,300 1611881 mtmp , BI 1885
Ltr Loster h 397,270 178  ~1895 lp, stn 1915-05-01, †G, †1968-05-12; IS
  Vattuvalla   400,200 198 1951 sto, U 1952
Trv Tranviken   402,300 189 1894 lp 1906, † 1934;
 

Vildnäset

  402,300 189 <1894  ssp
Hnngr, Hnng Hennans grp 406,600 205 1918 grp, BI 1959
Hn, Hnn Hennan v 407,860 211 1881-09-16 stn, † G 1966, † 1968-05-12; hamnspår; IS
Hnb Hälsingenybo h 414,476 212 1920 hp † G, † 1968-05-12, IS
Nbo Nybo 414,500 212 <1885 hlp ~1895, stn 1915-12-01
  Hjärtvallen   420,700 219 1951 st , U 1952
Öbn Örabäcken v 420,803 218 1963-05-26 ts; IS
  Kroknäs   423,300 214 1951 sto, U 1952
Rsö Ramsjö h 428,080 210 1881-09-16 stn, † G, † 1968-05-12; IS
Bän Brännbacken   434,300 265 1920 ts, BI 1928
Ng Norrhög 438,100 302 1991-10-01 ts; IS
 

Skogstorp

  438,200 303 1973-05-03 ssp, BI 1975-11-10; oljelager
Ng

Norrhög

  440,500 321 1921-01-01 stn, †G, †1968-05-12, BI 1991
Nbg Norrberg 440,500 321 1888 mtmp 1888, lp 1901, stn ~1918,
  Mellansjö grusgrop   445,600 321 1936 grp, I infogad i Mellansjö stn
Msö Mellansjö v 446,487 317  1881-09-16 stn, † G 1967, † 1968-05-12; IS
Jågrp, Jåg Juåns grusgrop 454,400 299 1962 grp, BI 1990-10-01
Juån h 456,016 290  1883 lp, stn 1919-01-01, † G, † 1963-05-26; IS
Öv Östavall h 464,497 242 1881-09-16stn, † P 1968-05-12; hamnspår; GS
Ay Alby v 472,911 218 1881-09-16stn, † P 1968-05-12; GS
Osö Ovansjö 480,300 163 1943 fp, I infogad i Ånge stn ~1950; ansl spår till Ånge gbg (västra änden)
Osö Ovansjö   480,800 163 1995-05-15 avx, fp 1995-10-17; ansl spår till Ånge gbg (västra änden); <1995-10-17 Ovansjö S
Osö Ovansjö 481,200 164 1960 fp, I infogad i efterföljande Ovansjö ssp 1995; ansl spår till Ånge gbg (västra änden)
  lmk   483,000   1942 km 482+3,216 = 483,000 mot Ånge personbangård
Åg (Ånge) h 484,270 168 1878-10-01 stn; ansl Mittbanan, Norrländska tvärbanan; spår till Ånge gbg (östra änden); hamnspår; FS

Norra stambanan och stambanan genom Norrland omfattar bandelarna 160, 161, 163, 165, 167, 168, 169, samt 171. Mer information om norra stambanorna finner du HÄR!

Enligt gällande definition från 1990 omfattar Norra stambanan även Gävle–Ockelbo järnväg och sträckan Ånge–Bräcke av Norrländska tvärbanan.
Innehållet i begreppet Norra stambanan har även tidigare växlat. Ursprungligen betecknade det en linje från Stockholm till Storvik med anslutning till Gävle–Dala järnväg. Den statsbana med enklare standard som enligt riksdagens ursprungliga beslut skulle ansluta hette Stambanan genom Norrland och enligt planen nå både Ångermanälven och en isfri Atlanthamn.
Det övervägdes att anlägga med 1067 mm spårvidd norr om Storvik, på grund av det förväntade svaga trafikunderlaget och för att samordna med samma spårvidd i Norge. Enligt ett senare beslut blev den tekniska brytpunkten Långsele. Omkring 1910 ändrade så SJ sin definition till Stockholm–Ånge.
Det rådde betydande oenighet om sträckningen. Gentemot det ursprungliga förslaget om en nordlig riktning till Gävle yrkade inte minst starka bruksägarintressen på västligare alternativ, och resultatet blev ett slags kompromiss: efter Uppsala vek banan av rakt västerut mot Sala och korsade Dalälven vid Krylbo. Anläggningen fördröjdes av både linjetvisterna och dåliga statsfinanser. Även beträffande fortsättningen från Storvik tvistades om sträckningen men 1877 beslutades om dragningen till Ånge.
De första årens ekonomiska resultat av förlängningen var svagt och fick SJ att trycka på om trafikskapande bibanor till kuststäderna.

Längd Ursprungligen 484 km, 1998 486 km.

Trafikförändringar
1866-09-20 *Stockholm N–Uppsala, 65 km, allmän trafik.
1873-08-04 *Uppsala–Heby, 47 km, allmän trafik.
1873-09-11 *Heby–Sala, 15 km, allmän trafik.
1873-12-01 *Sala–Krylbo, 58 km, allmän trafik.
1875-06-06 *Krylbo–Storvik, 57 km, allmän trafik.
1876-11-01 *Storvik–Ockelbo, 38 km, allmän trafik.
1877-11-01 *Ockelbo–Holmsveden, 27 km, allmän trafik.
1878-09-23 *Holmsveden–Bollnäs, 33 km, allmän trafik.
1878-10-01 *Ånge–Bräcke, 31 km, allmän trafik.
1879-10-01 *Bollnäs–Järvsö, 48 km, allmän trafik.
slutet 1880 *Ramsjö–Ånge, 56 km, provisorisk godstrafik.
1880-09-15 *Järvsö–Ljusdal, 15 km, allmän trafik.
1881-09-16 *Ljusdal–Ånge, 127 km, allmän trafik.
1966-05-22 †Uppsala–Sala, 62 km, lokal persontrafik – första SJ-sträckan med parallellbuss i stället för lokalpersontåg.
1968-05-12 †Bollnäs–Ånge, 167 km, Sala–Krylbo, 33 km, och Storvik–Ockelbo, 38 km, lokal persontrafik.
1969-06-01 †Ockelbo–Bollnäs, 60 km, lokal persontrafik (delvis åter 1985-06-02).
1970-05-31 †Avesta–Storvik, 57 km, lokal persontrafik delvis återupptagen 1995-01-09.
1995-10-17 *förbigångsspår vid Ånge, 1 km, godstrafik, från 2005-12-16 även vissa persontåg.
2000-06-13 †Gävle–Ockelbo, 38 km, lokal persontrafik.

Omläggning
a) 1871-07-17 öppnades Stockholm C med Sammanbindningsbanan varvid Stockholm N lades ned för persontrafik på Norra stambanan.
b) 1911-10-01 öppnades dubbelspåret vid Hagalund varvid banan inte längre gick genom samhället utan i tunnel genom berget.
c) 1917-11-01 leddes linjen utanför Tomteboda bangård.
d) 1942-12-12 ny ingångslinje från sydost till Ånge som rättvände genomgående tåg norrut, linjeförlängning 2 km.
e) 1962-09-01 utvidgades Ånge godsbangård och därvid öppnades nya ingångslinjer söderut till Ovansjö (1961) och Moradal (1962).
f) 1973-05-21 togs en dubbelspårig tunnel i bruk mellan Stockholm C och Karlberg, för att möjliggöra en planskild korsning mellan genomgående tåg till spår 10–18 på Stockholm C och tåg till spår 1–8, ”norra säcken”.
g) 1985–1991 innebar dubbelspårsbygget Moradal–Bräcke stora linjerätningar.
h) 1991-11-24 öppnades ett godstågsspår Hagalund–Ulriksdal i tunnel under banan norr om Ulriksdal stn.
i) 1995-10-17 spår förbi Ånge gbg för gång Moradal–Ovansjö mot Norra stambanan (upprustning av ett 650 m spår från 1967), körvägsförkortning 4 km. Många genomgående godståg (sedan 2005 även vissa persontåg) förbileds denna väg.
j) 1997-09-21 vid Myrbacken för Arlanda­banans anslutning norrut.
k) 1998-10-19 Döljebro–Slåttlandet, 6 km, vid öppnandet av dubbelspår.
l) 1999-10-18 Slåttlandet–Holmsveden, 9 km, östra spåret, dubbelspår 1999-10-24
m) 2005-10-25 Skästra–Ljusdal, 3 km, med bland annat ny bro över Ljusnan, linjeförkortning 1 km.
 

Elektrifiering
1906-03-07–1907-06-29 Stockholm–[Tomteboda]–Järva, 7 km, experimentell. elektrifiering, 6 000–20 000 V, 15, 20 och 25 Hz.
1926-05-15 Stockholm–Hagalund, 5 km.
1934-12-12 [Hagalund]–Uppsala, 61 km.
1934-12-16 [Uppsala]–[Krylbo], 95 km.
1935-11-28 [Krylbo]–Bollnäs, 157 km.
1936-04-02 [Bollnäs]–Ånge, 167 km.

Dubbelspår
1904-05-01 Stockholm–Tomteboda, 3 km.
1905-10-01 Järva–Rotebro, 12 km.
1906-10-01 Rotebro–Märsta, 18 km.
1908-10-01 Märsta–Uppsala, 29 km.
1911-10-01 Tomteboda–Järva, 4 km.
1959-05-31 Norrhög–Mellansjö, 6 km.
1960-05-29 Alby–Ovansjö, 6 km.
1960-09-01 Ramsjö–Norrhög, 12 km.
1961-09-01 Mellansjö–Juån, 10 km.
1962-09-01 Juån–Alby, 17 km, och Kilafors–Granbo, 7 km.
1964-11-03 Granbo–Bollnäs, 10 km.
1991-10-21 Bensjöbacken–Bräcke, 7 km.
1995-03-11 Gävle C–Strömsbro, 4 km.
1996-11-10 Ljusdal–Banskillnaden, 4 km, inom Ljusdal stn, upprustning och anslutning till långt mötesspår av den parallella statsbanan Ljusdal–Hudiksvall.
1997-09-29 Mo grindar–Döljebro, 6 km.
1998-10-19 Döljebro–Slåttlandet, 6 km.
1999-10-24 Slåttlandet–Holmsveden, 9 km.

Trespår
1885 Karlberg–Tomteboda, 2 km.
1886-05-20 Stockholm C–Karlberg, 2 km.

Fyrspår
1893-05-20 Stockholm C–Karlberg, 2 km, numera ett sammanhängande bangårdsområde med flera genomgående parallella spår.

Linjeblockering manuell
1909 Stockholm C–Tomteboda
1912 Tomteboda–Järva.
1914 Bergsbrunna–Uppsala N
1916 Järva–Norrviken.
~1920 Norrviken–Bergsbrunna.

Linjeblockering automatisk.
1933 Tomteboda–Hagalund.
1935 Hagalund–Ulriksdal.
1937-05-22 Ulriksdal–Tureberg.
1938 Märsta–Brunna.
1938-05-15 Tureberg–Märsta.
1960 Alby–Ånge.
1965-03-15 Kilafors–Bollnäs-
1983-12-05 Sala–Avesta Krylbo.

Fjärrblockering
1933 Karlberg stn och Tomteboda fp, lokal fjärrstyrning; Stockholm C.
1935 Solna blockpost, lokal fjärrstyrning; Hagalund.
1938 Uppsala N, lokal fjärrstyrning; Uppsala.
1961-01-30 (Alby)–(Ovansjö)–(Ånge), dsp; Ånge.
1963-05-26 (Ramsjö)–Alby, dsp; Ånge
1963-10-30 (Ljusdal)–Ramsjö; Ånge.
1967 Ulriksdal stn, lokal fjärrstyrning; Solna
1969-06-01 (Ockelbo)–(Lingbo); Gävle.
1969-07-17 Lingbo–(Röstbo); Gävle.
1969-12-15 Röstbo–(Kilafors); Gävle
1970-06-08 Kilafors–(Bollnäs), dsp; Gävle.
1970-10-01 (Järvsö)–(Ljusdal); Ånge.
1970-10-15 (Bollnäs)–Järvsö; Ånge.
1971-10-30 (Solna)–Märsta, dsp; Stockholm
1971-12-01 (Avesta Krylbo)–(Storvik); Gävle.
1972-02-17 (Storvik)–Ockelbo; Gävle.
1972-10-30 [Märsta]–(Uppsala), dsp; Stockholm.
1975-03-15 Solna stn, lokal fjärrstyrning; Stockholm C.
1977-04-04 Ljusdal stn; Ånge.
1981-06-19 (Bollnäs stn, tidvis); Gävle
1981-06-29 [Bollnäs stn, helt]; Gävle.
1983-12-12 (Sala)–(Avesta Krylbo); Stockholm.
1985-05-26 Sala stn, tidvis; Stockholm.
1987-05-31 (Brunna stn, tidvis)–Sala; Stockholm
1987-10-05 [Uppsala N]–[Brunna, helt]; Stockholm.
1995-10-31 Storvik stn, tidvis; Gävle
1996-06-14 [Storvik stn, helt]; Gävle.

ATC
1981-06-11 (Ulriksdal)–(Uppsala).
1983-01-24 Ockelbo stn.
1983-06-29 (Avesta Krylbo)–(Storvik).
1983-09-05 (Storvik)–[Ockelbo].
1983-10-17 [Ockelbo]–Bollnäs.
1983-12-12 (Sala)–(Avesta Krylbo).
1983-12-19 [Bollnäs]–Ramsjö.
1984-04-11 [Ramsjö]–(Ånge).
1984-11-05 Uppsala stn; delvis.
1985-01-17 Sala stn.
1985-05-30 Ulriksdal stn.
1987-10-05 (Uppsala N)–[Sala].
1987-10-26 Uppsala N stn.
1987-12-07 Storvik stn.
1995-05-19 (Gävle stn, delvis)
1995-10-17 (Ånge stn, delvis).
2007-10-21 Ånge stn, helt.
2008-10-05 Gävle C stn (ej Fliskär).

Nollpunkt Gävle för Gävle–Ockelbo, annars Stockholm C.

Anmärkning
a) 1879-05-21–1885-12-15 leddes under seglationsperioden trafiken på Söderhamn via ett 2 km sidospår från Kilafors till Kilafors nedre f.v.b. över Bergviken till Söderhamns järnvägs ändpunkt Bergvik. Spåret betjänade även Kilafors järnverk. Det revs Kilafors nedre–järnverket 1937 och järnverket–Kilafors övre 1938.
b) (Upplands) Väsby fick 1888 landets första signalsäkerhetsanläggning, som var mekanisk.
c) Det K-märkta ställverkshuset vid Uppsala C (f.d. ställverk II, södra änden) har sedan 1914 hyst tre teknikgenerationer, nu datorer. Uppsala var den första större stationen med elektrisk .

Säkerhetsanläggning
d) Ånge rangerbangård var SJ:s första med växelautomatik, tagen i bruk 1955-11-07
e) Ingick 1988-01-07–2002-03-31 i stomnätet.

Litteratur
Bertil Hardin, Ett sekel järnväg i Ånge, 1978 (SJK 29).
X-tåget Gävle–Ockelbo–Ljusdal. Fotodokumentation, 1990.
Runo Nilsson & Bo Arvidsson, Ånge – ett stationssamhälles utveckling, 2004.
Från 1990 räknas Stockholm–Uppsala till Ostkustbanan, Uppsala–Avesta Krylbo till Dalabanan och Avesta Krylbo–Storvik till Godsstråket genom Bergslagen, se dessa för trafikplatsdata.

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
 
Övrig information
Mer om Norra stambanan finner du här! (öppnas i nytt fönster)
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 / Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad 2019-05-19 Rolf Sten