HOME
INDEX

114     Bräcke - Östersund C

FÖREGÅENDE
LISTA
(Bräcke) - Brunflo - Östersund C
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering(Bräcke) h 514,948 291 1878-10-01 stn; ansl Stambanan genom övre Norrland; hamnspår; FS
Smy Stensmyran 518,900 293   lp, † 1931; fd Stensmyren
Smy Stensmyren 518,900 293 1890 lp
  Mordviken   522,200 303 1941 sto, U 1942-06-15
Gmå Gimån v 522,300 302 1952-06-15hp, † 1971-05-23
Gm Gimån   524,400 290 1897-11-24  lp, † 1934
Sf,Stv Stavre h 525,988 291 1879-12-01 stn, †G 1967-05-28, †1989-05-28, *P 1993-10-17; PS
Sf, Stafre 525,988 291 1879-12-01 stn
Mgå Mälgåsen h 529,800 291 1933 hp, † 1967-05-28
Grio Grimnäs OLP 533,157 1968 ssp, BI 1976-11-23, ssp 1992, BI 1994-10-18; OLP = omlastningsplats (i systemupplägg skogsbil/järnväg); <1992 Grimnäs
  Grimnäs grusgrop h 533,600 297   grp, BI
Gns

Grimsnäs

533,600 297 1898-10-01 hp, † 1971-05-23
  Gällösundet   537,500 291 1879 svängbro 21 m, fast bro 1925
Göl Gällö lastplats 537,800 291 <1884 lp, †1 933; fd Gällö såg
Gällö h 538,641 291 1879-12-01 stn; FS
Fnt Furunäset   540,800 300 1950-06-10 hp, †1966-05-22, BI 2008-05-04
Fnt grp Furunäset grusgrop   541,200 303 1916 grp, BI 1966; sign
  Furunäs grustag   541,300 304 1879 grp, övergick i Furunäset grusgrop 1916
Fnt lp Furunäset 541,349 305 1885 ssp, lp ~1910, † 2004-01-01; IL
  Refsund v 544,900 326 1888 mtmp , BI; <1893 Förberg
Rfs/Rvs

Revsund

544,900 326 1899-08-18 hp, † 1966-05-02
Stoppställe 550,900 306 1955 sto, U 1961
Pl Pilgrimstad h 553,249 291 1879-12-01 stn, † G 1988-05-29, † 1989-05-28, *P 1992-06-09; PS
Svedje 556,000 312 ~1955 sto, U 1962
Svä Svänglingen 556,480 317 1972-10-09 ssp, BI 2000-08-29
Svä Svänglingen   558,300 315 1931 hp, † 1964-05-31
Knöva v 560,200 328 <1896 mtmp † 1899-12-31
  Hållsta   560,200 328 1881 mtmp
Kö, Knö

Knöva

560,800 328 1900 lp, hp 1949-02-14, I stn 1955, † 1963-05-26, BI 1963
Lkn Lockne v 566,200 346 1891-06-15 hlp, T hp 1942-10-01, T hlp 1943-04-01, † 1967-05-28
Vitgården 568,300 334 1954 sto, † 1961
Bf Brunflo h 571,061 327 1879-11-01 stn, † P 1989-05-29 (Mittbanan, inte Inlandsbanan), *P
1992-06-09; ansl Inlandsbanan södra delen; FS
Viken 572,000 330 1954 sto, U 1960
Gyt Grytan h 574,100 335 1930 hp, † 1961-05-28
Lunde banvaktstuga 574,900 329 1946 sto U 1961-05-27
Opt Optand h 576,500 322 1932 hp, † 962-05-27
Ope Ope h 579,000 308 1924 stn, † P 1966-05-22, † 1982-01-01; IS
Tvl Torvalla   580,100 307  1891-05-01 hp, † 1924; även mtmp; ersatt av Ope stn
Torvalla 580,500 307 1946 sto, U 1957-06-02
Odensala 581,600 304 1946 sto, U 1957-06-02
Omf Omformarstation   584,700 301 1938 ssp, BI; sign
Ös Östersund C h 585,946 296   stn; <1926-05-15 och 1972–1992-06-09 Östersund; FS
Ös Östersund 585,946 296 1879-11-01 stn; <1926-05-15 och 1972–1992-06-09 Östersund; FS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Grafisk tidtabell nr 139
Grafisk tidtabell nr 155, 1995
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Grafisk tidtabell nr 161
Grafisk tidtabell nr 162
Grafisk tidtabell nr 163
Grafisk tidtabell nr 164
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
 
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-07 Rolf Sten