HOME
LISTA

034     Jörn - Älvsbyn

FÖREGÅENDE
  (Jörn) - Älvsbyn
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km  Höjd Från NoteringJrn (Jörn) h 999,6 261 1893-12-08

stn, †G 1998-04-01; ansl statsbanan Jörn–Arvidsjaur; P

Bök Björkhammar   1002,7 265 1934 avx, BI 1935
Sto Storträsk v 1013,5 319 1894

mtmp, ts <1906, ts+hp 1910-10-01, stn ~1918, †P 1969-06-01, †1981-10-01; fd Stornäs; IS

Thm Träskholm v 1022,5 319 1894

mtmp, ts, ts+hp ~1905, stn 1919-05-01, †P 1975-06-01, †1989-04-01; IS

Ågp Ålså grusgrop 1027,0 284 1894-08-01

grp, lp+grp 1918, grp, BI 1984; <~1914 Ålså grustag

Byä Byskeälvsbron   1031,9 245 ? okänd status 1941, BI 1941
Mhn Myrheden h 1033,3 250 1893-08-06

stn, †P 1975-06-01, †1989-04-01; IS

Mhnvt Myrhedens vattentorn 1033,3 250 vt, BI
Stoppställe vid km 1036,1 1036,1 261 1955 sto, U 1960
Bas Banfors 1041,7 314 1902 lp, †1916
  Storlångträsks grustag   1043,2 318 1894

grp, BI

Ltk Långträsk h 1044,4 328 1894-08-06 stn, †P 1975-06-01, †1980-06-16; IS
  Stoppställe   1053,0 330 1962 sto, U 1968-05-12
Stoppställe vid km 1053,5 1053,5 349 1955 sto, U 1962
Sbl, Sblå Storblåliden   1054,0 352 1894 mtmp, lp 1903-05-25, †1956; sign
Sbi Storblåliden v 1054,2 352 1976-06-11

ts; IS

Dldn Daludden 1056,3 328 1937 hpr, †1968-05-12
  Kohlerträsk   1061,5 283 1894

vt, namnsatt 1896, BI

Klr Koler h 1061,5 283 1894 mtmp, hlp <1900, stn 1909- 07-01, †P 1975-06-01, †1980-06-16; IS
Kohler h 1061,5
  Kohlers grustag   1062,4 290 1894 grp, BI
Sts Storsund h 1074,6 205 1894-08-06

stn, †P 1975-09-01, †1980-06-16; IS

Tugr Teuger 1082,7 164 1937 hpr, †1968-05-12, sto b1970t (namnlös), U 1974-06-17
  lmk   1083,6 169   km 1083,638 = 1084,000
Jnt Järneträsk v 1084,7 165 1894

mtmp, ts 1914-08-01, ts+lp 1930t, ts 1956; 1900–1902 Jernesträsk; IS

Ptb Petberg 1089,1 101 1946

hpr, †1968-05-12

Äyt Älvsby tegelbruk 1090,1 91 1904-10-01 lp, †1927; sign Äyt; <1904- 10-01
Älfsby tegelbruk 1090,1 91 1904
 

Korsträsks lastplats

      1894
Ktv Korsträsk vattentorn 1091,3 1894 vt, BI
Ktä Korsträsk v 1091,7 86 1894

mtmp, ts 1896, T hlp <1900, stn 1919-08-01, †G 1972-01-01, †1975-06-01; IS

Sgfs Sågfors 1094,1 68 1938 hpr, †1968-06-12
Nyfs Nyfors S 1095,9   55  1994 avx, I infogad i Nyfors stn 1995-06-14
  Nyfors grustag   1096,1 51 1894 grp, BI
Nyf Nyfors 1096,4 55 1994-06-17 avx, ts 1995-05-14; ansl statsbanan Älvsbyn–Piteå; triangelspår; IS
Nyfn Nyfors N 1097,0 45 1994

avx, I infogad i Nyfors stn 1995-05-14

Äy Älvsbyn h 1098,0 41 1944-06-05 stn; alternativt Älvsby; ansl statsbanan Älvsbyn–Piteå; FS
Äy Älvsby h 1098,0 41 1916-10-01
Äy Älfsby h 1098,0  41 1912-04-30
Älfsbyn h 1098,0 41
Elfsby h 1098,0  41 1894-08-06

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Övrig information
 
 
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

 

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-10 Rolf Sten