HOME
INDEX

109     Torpshammar - Ånge

FÖREGÅENDE
LISTA
(Torpshammar) - Johannisberg - (Ånge)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringTo (Torpshammar) v 521,884 79 1874-11-11 stn, † P 1971-05-23, † 1974-10-01, *P 1992-06-09; från smalspåret; PS
Gån Getterån h 518,100 64 1903 hp, † 1962-05-27
  Tirsta   516,300 65 1881 lp, †~ 1895
Ft Fränsta v 512,564 79 1878-10-01 stn, †P 1991-01-07, *P 1991-06-09, † G 2003; PS
Byf Byforsen h 509,900 83 1945-01-01 hp, † 1966-05-22
Gsa Gullsta h 509,100 90 1895 hp, † 1945-01-01
Ljun Ljungaverks 507,900 971963-05 ssp; ansl JLJ (växeln har lastplats (Ljun) samma namn som lp vid industrin); GL
Ljv Ljungaverk   507,300 101 1991-06-09 hp, *P ; PH
Ljv Ljungaverk v 506,865 105 1943-06-07 hp, † 1991-01-07
Ösh Österhångsta v 506,865 105 1930 hp
Jbg Johannisberg h 505,065 120 1912-08-01 stn, † P 1971-05-23, † 1973-05-01; ansl JLJ; godstrafikalt kvar som adresstation för Callans såg ssp; IS
Jbm Johannisbergs mejeri 504,000 1141912-08-01 hp, † 1920 (en tid kvar för mejeri (Jbm) mjölktransporter)
  Johannisberg 504,000 114 ~1885 hp
Cas Callans såg 502,931 116  ssp, namn- och signatursatt 1977; GL
Ran Rankleven h 500,800 115 1934 hp, † 1961-05-28
  Ljungan   498,900 118   Erikslund bro 78 m. Var under några år en kombinerad bro.
Ei Erikslund v 498,079 118 1878-10-01 stn, † G, † 1971-05-23, *P 1993-08-15; PS
Bse Borgsjöede h 494,200 139 1906 hp, † 1971-05-23; <1907 Edsillre
Pbo Parteboda h 490,300 140<1883 hp, hlp 1897, hp ~1960, † 1971-05-23
  Ljungan   490,900     bro 78 m
Åg (Ånge) h 484,270 168 1878-10-01 stn, ansl norra stambanan; spår till Ånge gbg (östra änden); FS

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
  Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
   
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-01-04 Rolf Sten